coderjook - kids get future proof

MENS VERSUS ROBOTS

Kids Get future Proof

Opdracht 1: Wat is een robot

Deze les gaan we het hebben over Robots. Robots nemen een steeds grotere plaats in ons leven. De eerste robots waren een soort machines en werden veel gebruikt in fabrieken om producten te maken. Nu komen er steeds meer robots die echt  lijken op mensen en dingen doen die mensen ook doen.  Vandaag gaan we het met elkaar hebben, hoe de toekomst met robots eruit zou gaan zien volgens jullie.

 • Wat is een robot
 • Wat zijn de verschillen tussen mensen en robots ?
 • Wat kan een mens beter dan een robot?
 • Wat kan een robot beter dan een mens?
 • Wat kan een mens zoal wat een machine/robot nooit zou kunnen en andersom?

 

Opdracht 2: Kun je vriendjes worden met een robot?
 • Kun je robots zien als mensen? Of hebben ze andere eigenschappen?
 • Is het goed dat robots ons kunnen helpen?
 • Denken robots als mensen?
 • Kan een robot iets uit zichzelf?
 • Zijn robots beter dan mensen? Of slimmer? Of sterker?
 • Is het mogelijk dat robots de wereld veroveren?
 • Kunnen robots dokter worden?
 • Leven robots? Zouden robots oneindig kunnen leven?
 • Kunnen robots ziek worden?
Opdracht 3: Robot Sophia. Moeten robots op mensen lijken?

 

 • Moeten robots op mensen lijken?
 • Moeten robots ook gevoelens/ emoties krijgen?
 • Moet een robot blij/verdrietig kunnen zijn. En eigenschappen zoals boos, wraakzuchtig, jaloers?
 • Moeten robots robotrechten krijgen?
Robots zijn geprogrammeerd door mensen

Een robot is een voorbeeld van een machine die door een computer wordt aangestuurd. De computer heeft echter geen eigen wil, al lijkt dat soms wel zo, maar voert alleen opdrachten uit die van te voren zijn geprogrammeerd. Een computer doet alleen wat je programmeert. Sommige instructie zijn voor ons goed te begrijpen, maar daar snapt een computer niets van. Als je het een instructie geeft:  “teken poppetje”, werkt de computer niet en geeft het een foutmelding of doet het niets. 

Algoritmes

Als  je iets de computer wilt laten uitvoeren moet je de opdracht in hele kleine stukjes acties hakken en in de juiste volgorde in de computer  invoeren. 

Opdracht 1: https://studio.code.org/hoc/1

Opdracht 2: blokken nabouwen en de smeerrobot

Opdracht 3: microbit spiraalspel maken